walking to meet you
earlier that night
I felt so full of years, like
dust
but we danced
unremembering
them, lights
blinking
and you said we are
never
in the moments
always
between

a crackling like solar wind
inside
the parked cars
as we walked beneath the trees
and the unsaid

soon
yeah we should
say
goodbye
soon
okay
inside me doors opened
to empty rooms
and hey, look
yeah, the sunrise
okay
bye

—  Johannes Anyuru (via kurja)

11:30

natt-
bussen gli-
der fram
långt långt borta,
vid övergångsstället stannar den
och blåser rök
rakt in i Karlavagnen

(och jag tänker att ändå, i slutändan
räcker det kanske att överleva
för att “klara det”.

Livet.

Kanske är det vad det går ut på.
Kanske är fuck it
den mest geniala antites
som har yttrats i vårt årtusende).

—  Johannes Anyuru (via mariatheresia)

11:29

10:28    source   reblog

blacksheepboy-:

4 (2) (by use less useless words)

10:07    source   reblog

9:53    source   reblog

9:46    source   reblog

9:36    source   reblog

vaganovaboy:

Friedemann Vogel

9:30    source   reblog

9:30    source   reblog

9:29    source   reblog

asapm0b:

urban // luxury

11:15    source   reblog

woodendreams:

(by Adam Dobrovits)

10:09    source   reblog

9:59    source   reblog

9:04    source   reblog

untrustyou:

Gerd Ludwig - Chernobyl
A radiation sign along the road near Pripyat warns of the menace. The tranquility of the sight on an evening of heavy snowfall belies the lingering danger looming in the peaceful winter landscape. Near Pripyat, Ukraine 2011

8:13    source   reblog